köç

köç
is.
1. Bir yerdən başqa yerə köçən adam qrupu, qafilə. Köç mənzil eləyib, heyvanları düzə buraxmışdı. Ə. H.. Ordu çapıb getmiş axar su kimi; Köçdən ayrı düşən bir quzu kimi. M. R.. Köç yolu – köçərilərin, yaxud çöl heyvanlarının, sürülərin saldığı, keçdiyi yol. Köç yolu ilə getmək. Köç yoluna çıxmaq. – Nə zaman ki, arabalar köç yoluna düzülür; Kəndli yoldaş əkinindən, biçinindən üzülür. S. V.. <Vəlinin> səsi titrədi, gözləri önündən köç yolları, qalın meşələr, sıldırım qayalıqlar bir-bir gəlib keçdi. M. Hüs.. Vağzal səkisinin enli daş pilləkənlərindən enib uzaqlaşanda, köç yolunun başına çıxanda Salamın ürəyi döyündü. M. C.. // Köçmə işi.
2. Bir yerdən başqa yerə köçən adamların qablaşdırılmış, bir yerə yığılmış ev şeyləri, müxəlləfatı. Köçü maşına yükləmək. Köçü daşımaq. – Səhərdən yüklənir nazlımın köçü; Cənnətülməvadır qoynunun içi. Qur.. Köç etmək (eləmək) – bax köçmək 1-ci mənada. Ellər köç eyləmiş, sürülər gəlmiş; Qoynunda bir quzu səsi yüksəlmiş. . . M. Müş.. Köç edib yaylağa ellər, obalar; Bulaqlar başına min bir can gələr. Aşıq Şəmşir. Köç üstə (üstündə) – köçmək üzrə, köç vaxtı, köçmək ərəfəsində. . . Uşaqlıqdan bizim evdə tərbiyə almış bir kürd köç üstə qəflətən naxoşlayıb öldü. S. S. A.. Sanki köç üstündə olan bir oba pərakəndə halda yurd tutub əylənmişdi. B. Bayramov. Köç iti (kimi) – 1) köçü qorumaq üçün saxlanan it; 2) məc. birisindən daim aralanmayan, əl çəkməyən adam haqqında. <İldırım:> Köç iti kimi düşəcəyəm dalınıza, ha vurun ki, qayıdacağam. . N. V.. // Köçlərin müvəqqəti dayandığı yer, köçəri alaçıqları, köçəri obası. Köçə yaxınlaşmaq. – Təpənin başında isə təkəmseyrək qaraçı köçü və ya çoban düşərgələri görünürdü. M. C.. Köç düşmək – köçərilərin köçü dayanmaq, bir yerdə müvəqqəti yurd salmaq.
3. məc. Ölüm mənasında. Şəmşir, nə yaşasan, axırı köçdür; Belə bir xəyala dalmışam, dağlar! Aşıq Şəmşir.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Koc — Koç bezeichnet eine türkische Unternehmensgruppe, Koç Holding Koç ist der Familienname folgender Personen: Atilla Koç (* 1946), türkischer Beamter und Politiker Cengiz Koç (* 1977), deutscher Boxer Gülcihan Koç (* 1965), türkische alevitische… …   Deutsch Wikipedia

  • Koç — (kotʃ) ist ein türkischer männlicher Vorname[1] und Familienname mit der Bedeutung „der Widder“. Inhaltsverzeichnis 1 Bekannte Namensträger 1.1 Familienname …   Deutsch Wikipedia

  • KOC — ist die Abkürzung für: Koç Holding, türkisches Unternehmen Kuwait Oil Company, die staatliche Erdölgesellschaft Kuwaits Koumac auf Neukaledonien – Internationaler Flughafencode Koc ist der Familienname folgender Personen: Marcelo Koc (1918–2006) …   Deutsch Wikipedia

  • koc — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż III, D. a; lm D. ów {{/stl 8}}{{stl 7}} dość duży kawałek grubej tkaniny, zwykle wełnianej lub bawełnianej, używanej jako przykrycie; pled : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przykryć się kocem. Zarzucić koc na plecy. Owinąć się… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • KOC — is an abbreviation that can mean: * Kings of Convenience, a Norwegian indie musical group. * Knights of Columbus, a Roman Catholic fraternal organization. * Kodiak College, a college located in Kodiak, Alaska. * Kuwait Oil Co., one of the biggest …   Wikipedia

  • KOC — (Kiss On Cheek) sign of affection, smooch on the cheek (Internet chat abbreviation) …   English contemporary dictionary

  • koč — kȍč m DEFINICIJA pom. pov. ruski brodić na vesla (16. i 17. st.) malog gaza; jarbol bez jedra ETIMOLOGIJA rus. ← stnizoz. kogge …   Hrvatski jezični portal

  • koç — I, 321; II, 184bkz: koçñar …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • köçəri — sif. 1. Oturaq həyat keçirməyən, ev eşiyi ilə daim bir yerdən başqa yerə köçən (oturaq ziddi). Köçəri tayfalar. Köçəri xalqlar. // is. mənasında. Bu cür həyat sürən adam. Cikkildəyir quşlar yuvalarında; Köçərilər durmuş obalarında. A. S..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • koç — 1. is., sp., İng. coach Çalıştırıcı 2. 1) Damızlık erkek koyun 2) mec. Sağlıklı, gürbüz genç erkek Birleşik Sözler koçbaşı koçboynuzu koç burunlu koç katımı koç yiğit …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”